Privacy Policy

בהורדת האפליקציה חשוב לדעת כי האפליקציה משתמשת  במידע עבור הרשאות של המשתמש למטרות פרסום וקידום והינך מאשר זאת בלחיצתך על אישור זה.