שירותי ביטוח ויעוץ פנסיוני

שירותי ביטוח ויעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני הינו תהליך המסייע ללקוחות לחסוך לגיל הפרישה והוא ניתן על ידי יועץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי.

כיצד חברת פא"י רווחים תעזור לך : 


חסכון פנסיוני אישי מותאם:

בתהליך משותף של הלקוח יחד עם היועץ, נקבעת רמת הסיכון המתאימה לכל לקוח.

באמצעות מודל ממוחשב מתוחכם וייחודי נתאים לכל לקוח הרכב חיסכון פנסיוני תוך התחשבות בגילו, בצרכיו, בגיל הפנסיה וברמת הסיכון שבחר. 

 

בניית תיק חיסכון פנסיוני:

התיק הפנסיוני נבנה תוך התחשבות בכל הגורמים החשובים לחוסך:

גובה ההפקדה האפשרי, גיל החוסך, מצב משפחתי ובריאותי, תחום העיסוק, גובה דמי הניהול, רמת הסיכון, איכות ניהול ההשקעות, איזון אקטוארי, איתנות פיננסית של הגוף המנהל את החיסכון ועוד.

 

ייעוץ פנסיוני מתמשך: 

אנחנו לא נעזוב אותך ונהיה איתך לאורך כל הדרך, תוכל לעדכן במידת הצורך ולעשות שינויים בהרכב החיסכון הפנסיוני בהתאם לנתונים החדשים שהצטברו מאז פגישת הייעוץ האחרונה ובהתאם לשינויים האישיים שלך.

 

לתכנן את העתיד עם יועצים פנסיונים מומחים:

היועצים הפנסיונים של פא"י רווחים הם יועצים מקצועיים ומתעדכנים באופן שוטף אחרי השינויים בשוק הייעוץ הפנסיוני. 


נשמח תמיד לשרת אותך פא"י רווחים.